Hà Nam lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Lam Hạ Centrer Point

Dự án Lam Hạ Centre Point được dự xây dựng tại phường Lam Hạ, Thành Phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý phát triển khu đô thị mới của tỉnh Hà Nam đang sơ tuyển. Lựa chọn nhà đầu tư tốt nhất cho khu nhà ở này.

du-an-lam-ha-centre-point

Theo thông tin được công bố, Dự án Lam Hạ Centre Point có tổng diện tích sử dụng là 135.605 m2. Chi phí dự kiến để triển khai dự án khoảng 960 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một khu nhà ở với hệ thống công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật và xã hội đồng bộ, hiện đại với các công trình nhà ở, thương mại và dịch vụ theo quy hoạch được duyệt.

Dự án được phát triển với mục tiêu xây dựng một khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quy hoạch hiện đại với các công trình nhà ở, thương mại và văn phòng.

Tin Liên Quan